Stastistik appar

  • Medelvärde och median: Öva medelvärde och median