Bråk appar

 • Bråk på tallinjen: Placera bråk på en tallinje
 • Bråk, decimaltal och procent: Öva att ändra mellan bråk, decimaltal och procent
 • Räkna med bråk: De fyra räknesätten med bråk, hitta en bråkdel av ett tal, hitta helheten
 • Bråk i en tabell: Lite annorlunda övning med bråk i en tabell
 • Stambråk: Skriva en bråk som summan av två stambråk
 • Unit fractions: An exaplantion of how to decompose a fraction in to the sum of two unit fractions.
 • Utmanning: Problemlösning med bråk
 • Decimal till bråk: Skriv upprepande decimaler som bråk

Procent appar

 • Procent av: Hitta procent av ett tal
 • Blandad procent: Hitta delen, andelen och det hela
 • Utmanning: Problemlösning med procent

Förklaringar och exempel

 • Hitta delen: Exempel på olika metoder för att hitta delen med procent
 • Hitta andelen: Exempel på olika motoder för att hitta andelen som procent
 • Hitta det hela: Exempel på olika metoder för att hitta det hela med procent
 • Förändringsfaktor: Exempel på hur man kan använda förändringsfaktorn för att lösa problem
 • Procentuella skillnaden: Exempel på hur man kan räkna ut den procentuella skillnaden mellan två värden
 • Procentenheter: Exempel på hur man räknar med procentenheter