Algebra och mönster appar

 • Förenkla uttryck: Förenkla algebraiska uttryck
 • Lösa ekvationer: Lösa algebraiska ekvationer, enkla och svåra
 • Lösa ekvationer med lösningssteg: Lösa algebraiska ekvationer och kolla om varje delsteg är korrekt
 • Problemlösning: Problemlösning med algebra
 • Andragradsekvationer: Lösa andragradsekvationer, enkla och svåra
 • Andragradsekvationer från lösningar: Skriv en andragradsekvation från två heltalslösningar
 • Faktorisera andragradspolynom: Öva att faktorisera ett andragradspolynom
 • Visuella mönster: Skriv formeln för visuella mönster
 • Talföjlder: Skriv formeln för talföjlder
 • Enklare pussel: Enklare pussel med algebraiskt tänkande
 • Utmanning: Svårare pussel med algebraiskt tänkande
 • Gissa funktioner: Prova olika värden för att lista ut en funktion (linear)
 • Gissa polynom: Prova olika värden för att lista ut ett polynom (upp till ett fjärdegradspolynom)
 • Algebra med cirklar och kvadrater: Öva algebra med cirklar och kvadrater
 • Exempel på ekvationer: Exempel på hur man kan lösa divers ekvationer

Extras

 • Palindromic quartics: Goes through a neat trick for solving palindromic quartic equations.
 • Linear Diophantine equations: Gives three different complete solutions for linear Diophantine equations.