Algebra och mönster appar

  • Förenkla uttryck: Förenkla algebraiska uttryck
  • Lösa ekvationer: Lösa algebraiska ekvationer, enkla och svåra
  • Visuella mönster: Skriv formeln för visuella mönster
  • Talföjlder: Skriv formeln för talföjlder
  • Enklare pussel: Enklare pussel med algebraiskt tänkande
  • Utmanning: Svårare pussel med algebraiskt tänkande
  • Gissa funktioner: Prova olika värden för att lista ut en funktion (linear)
  • Gissa polynom: Prova olika värden för att lista ut ett polynom (upp till ett fjärdegradspolynom)
  • Algebra med cirklar och kvadrater: Öva algebra med cirklar och kvadrater
  • Exempel på ekvationer: Exempel på hur man kan lösa divers ekvationer