Taluppfattning appar

  • Blandad taluppfattning: De fyra räknesätten, decimaltal, negativa tal, prioriteringsregler, m.m.
  • Negativa tal på tid: Avgöra snabbt om svaret är positivt eller negativt
  • Potenser: Öva med potenser på olika nivåer
  • Grundpotensform: Öva med grundpotensform
  • Kvadratrötter: Räkna och uppskatta kvadratrötter, förenkla kvadratrötter och öva Pythagoras sats
  • Decimal till bråk: Skriv upprepande decimaler som bråk
  • Mimizu: Taluppfattning spel (fungerar bara med pekskärmar)
  • Faktorer & multipler: Taluppfattning kluring med bl.a. faktorer, mutipler, primtal, kvadrattal
  • Egyptisk multiplikation: Öva att multiplicera som Egyptierna gjorde väldigt länge sedan