Taluppfattning appar

 • Blandad taluppfattning: De fyra räknesätten, decimaltal, negativa tal, prioriteringsregler, m.m.
 • Subtraktion: Öva subtraktion med olika metoder
 • Negativa tal på tid: Avgöra snabbt om svaret är positivt eller negativt
 • Ändra talbas: Öva att ändra mellan olika talbas t.ex. från binära tal till decimaltal
 • Potenser: Öva med potenser på olika nivåer
 • Grundpotensform: Öva med grundpotensform
 • Kvadratrötter: Räkna och uppskatta kvadratrötter, förenkla kvadratrötter och öva Pythagoras sats
 • Decimal till bråk: Skriv upprepande decimaler som bråk
 • Mimizu: Taluppfattning spel - övar faktorer av tal samt begrepp relativt prim
 • Faktorer & multipler: Taluppfattning kluring med bl.a. faktorer, mutipler, primtal, kvadrattal
 • Egyptisk multiplikation: Öva att multiplicera som Egyptierna gjorde väldigt länge sedan

Extras

 • Denest square roots: A utilty to help denest nested square roots.