Övriga

 • Lärare verktyg: Hitta "snälla tal" för en klassik typ av problemlösning
 • Roliga mönster: Skapa roliga mönster med roterande cirklar
 • Mönster skaparen: Ett verktyg för att skapa visuella mönster som sedan kan kopieras till andra dokument
 • Enkla mönster: Några enkla mönster med regulbundna polygoner som kan kopieras till andra dokument
 • Hexagoner med tal: Skapa ett nät av hexagoner med slumpvis valde tal i. Kan klistras in i ett Word dockument för att skapa spel eller andra aktiviteter.
 • Nested radicals: Hitta "nested radicals" som kan förenklas till ett heltal.
 • Fyra fyror: Alla heltal från 1 till 100 med exakt fyra fyror.
 • Cellular automata: Olika varianter av cellular automata.
 • HTML Tables: A tool for making simple HTML tables, orginally designed to help with the teaching platform Canvas.
 • HTML Tables Schema: A tool for making a Canvas table schema
 • Mathdoku helper: A utility to help solve KenKen and Mathdoku style puzzles.
 • Coordinate system to copy: A utility to generate a simple coordinate system to copy into other documents.