Övriga

  • Lärare verktyg: Hitta "snälla tal" för en klassik typ av problemlösning
  • Roliga mönster: Skapa roliga mönster med roterande cirklar
  • Mönster skaparen: Ett verktyg för att skapa visuella mönster som sedan kan kopieras till andra dokument
  • Enkla mönster: Några enkla mönster med regulbundna polygoner som kan kopieras till andra dokument
  • Hexagoner med tal: Skapa ett nät av hexagoner med slumpvis valde tal i. Kan klistras in i ett Word dockument för att skapa spel eller andra aktiviteter.
  • Nested radicals: Hitta "nested radicals" som kan förenklas till ett heltal.
  • Fyra fyror: Alla heltal från 1 till 100 med exakt fyra fyror.
  • Cellular automata: Olika varianter av cellular automata.