Koordinatsystem appar

  • Koordinater: Placera punkter i ett koordinatsystem utifrån givna koordinater
  • Tolka grafer: Tolka divers grafer
  • Rita grafer: Rita en graf från en ekvation
  • Ekvationen från en graf: Hitta ekvation från en graf, samt hitta skärningpunkten för två linjer
  • Skärningspunkt (svårare): Hitta först ekvationer av två linjer från punkterna, sedan hitta skärningspunkter för linjerna

Förklaringar och exempel

  • Använd en tabell: Använd en tabell för att rita en graf
  • Använd formeln: Använd formeln för att rita en graf
  • Hitta ekvationen (lätt m-värde): Hitta ekvationen från en graf med ett lätt m-värde
  • Hitta ekvationen (svårt m-värde): Hitta ekvationen från en graf med ett svårt m-värde
  • Skärningspunkt: Hitta skärningspunkten för två linjer från deras ekvationer