Sannolikhet appar

  • Sannolikhetsspel: Spel för två spelar för att öva sannolikhet
  • Betting spinner: Läraren kan låta eleverna satsa många gånger på resultat för att öva upp en känsla för sannolikhet. Vem vinner mest totalt?
  • Monty Hall simulator: En Monty Hall simulation för ett vanligt problem inom sannolikhet
  • Coin flipping calculator: Probability of getting at least n heads or tails with k coins
  • Testing for a disease: Probability of having a disease if you get a positive test result