Math Apps

  • Taluppfattning: De fyra räknesätten, decimaltal, negativa tal, prioriteringsregler, potenser, kvadratrötter
  • Bråk & procent: Begrepp, de fyra räknesätten och problemlösning med bråk och procent
  • Geometri & enheter: Klassificering, vinklar, area, skala, problemlösning, enheter, hastighet
  • Algebra & mönster: Förenkla uttryck, visuella mönster, talföjlder, lösa ekvationer, pussel, gissa funktioner
  • Koordinatsystem: Koordinater, tolka grafer, räta linjens ekvation
  • Sannolikhet: Spel och verktyg för lärare
  • Statistik: Öva olika begrepp inom statistik
  • Övriga: Pussel, spel, och verktyg för lärare